خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

نمی ترسی.....

  ای انـــســـان 

  از تـــــــــاریـــــــــــکـــــــی شــــــــب مـــــــــی ترســــــــی 

  امــــا از تــاریــــکــــی شـــب اول قـــبـــر نــمــی تــرســـی؟   

           

  در بـــــهــــشــــت مــــی خــــواهــــی داخــــــل شـــــوی

  امـــــا در مــــــســـــجـــــد داخـــــل نــــمــــی شـــــوی؟

   

  کـــتـــاب هـــای مـــتــــنــــوع جـــهــــان را مــی خـــوانــــی

  امـــــــا قـــــرآن کـــــلام خـــــــدا را نـــــمـــی خــــوانــــی؟

  آهـنـگ هـای شـرقـی و غـربـی جـهـان را مـی شـنـوی

  امــــا نـــــــوای قــــــــرآن را نـــــمـــــی شـــــنـــــوی؟

  برای امتحانات دنـیـوی سـاعت هـا و روزهـا بـیـدار می مـانـی

   امــــا بــــرای امـــتـــحـــانـــات الـــهـــی کـاری نـمـی کـنـی؟

   

   

   


  این مطلب تا کنون 24 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : ,
  نمی ترسی.....

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر